NFL Game Highlights

Presented By

Dre Greenlaw ambushes Ezekiel Elliott for eye-popping TFL

San Francisco 49ers linebacker Dre Greenlaw ambushes Dallas Cowboys running back Ezekiel Elliott for eye-popping TFL.